Mærkesager

Som folketingskandidat arbejder jeg benhårdt for:

1)  at de gode løsninger findes i spændingsfeltet mellem private tilbud og offentlige services og ikke er hinandens modsætninger.

2) at vores elever allerede i folkeskolen bliver inspireret til at tænke selvstændigt og innovativt, og får indsigt i, at der er mange forskellige veje at gå.

3) at mennesker er bedst til at træffe beslutninger i eget liv, og at velfærd også er at have ret over sine egne penge.