Lidt om mig

Jeg hedder Charlotte Bisserup Bechfeldt og er 29 år. Bor på Amager med min kæreste, hans to børn og vores hund Bertil. Jeg arbejder til dagligt i Rud Pedersen, som Public Affairs Director, hvor jeg blandt andet rådgiver virksomheder med at navigere i det politiske system og hjælper dem med at skabe de bedste rammebetingelser for deres forretning.

Jeg har en kandidat i Film- og Medievidenskab fra Københavns Universitet og blev færdiguddannet i 2015. Før min tid i Rud Pedersen har jeg blandt andet arbejdet som kommunikationskonsulent i brancheforeningen Kreativitet & Kommunikation og som kampagnemedarbejder i Venstres Landsorganisation.

Udover mit daglige arbejde i Rud Pedersen og mit politiske engagement sidder jeg også bestyrelsen for Støt Soldater & Pårørende og foreningen Folk & Sikkerhed.  I Støt Soldater & Pårørende arbejder vi for at yde professionel støtte til både soldater og civile, som har pådraget sig fysiske eller psykiske skader under udsendelse for den danske stat, og i bestyrelsen for Folk & Sikkerhed arbejder vi for at fremme interessen for det robuste samfund.

Forklaringen på, hvorfor jeg valgte at engagere mig i netop disse to foreninger skal findes i min opvækst og baggrund.  Jeg kommer fra det man vist godt kan kalde en forsvarsfamilie. Både min far, bror og mor har været eller fortsat er i aktiv tjeneste i Forsvaret, og har alle været udstationeret. Dermed har jeg selv været pårørende til udsendte og har været det flere gange, og denne indsigt og forståelse giver mening for mig at bruge i mit frivillige arbejde.

Udover at være vokset op med stueeftersyn og feltrationer, så har mit forældres arbejde også medvirket til, at jeg har flyttet en del rundt, og boet i de fleste byer, hvor man finder en kaserne. Oprindeligt er jeg fra Vordingborg, men både Nordjylland, Nordsjælland og Midtjylland har jeg også et godt kendskab til.

Politik har jeg ikke fået ind med modermælken, og inden jeg blev valgt som folketingskandidat for Venstre havde jeg heller ikke mange drømme om at gå ind i politik. Men verden ændrede sig, og det gjorde mine interesser også. Et presset sundhedsvæsen,  et ineffektivt og katastrofalt dansk skattesystem, og mange bureaukratiske krav som står i vejen for vækst og udvikling. Der var, og er, rigeligt at tage fat på.

Hvor der er vilje, er der vej. Jeg har en grundlæggende tro på, at det bedste for mennesket er frihed og retten til selvbestemmelse. Om det så er friheden til at bestemme over sin egen økonomi eller måde at leve på. Med frihed mener jeg dog også, at der medfølger et ansvar. Et ansvar for at ens egen levemåde ikke unødigt generer andre, og et ansvar for at tage hensyn og udvise medmenneskelighed overfor de mennesker, som har behov for det.

Når vi taler om vækst og udvikling – så skal det være i hele Danmark. Når vi taler om håndteringen af flygtninge – så skal det være på en saglig måde, men også med en bevidsthed om, at vi er stærkt udfordret. Når vi taler om sikkerhed – så skal vi kunne regne med et stærkt politi, der har tid og ressourcer til at bekæmpe indbrud og kriminalitet. Når vi taler om velfærd både på sygehuset, i ældreplejen, børnehaven og folkeskolen – så skal vi kunne regne med, at der er tid og overskud til den enkelte.

Jeg tror fuldt og helt på, at vi som land og som samfund får mest udbytte af at fodre den gås som lægger guldæg. Jeg mener, at det private erhvervsliv er fundamentet for vækst og udvikling i hele samfundet. De udfordringer, vi står over for blandt andet på det grønne område, er kommet for at blive. Jeg ser danske virksomheder som en del af den konstruktive løsning, men det forudsætter ordentlige rammevilkår.

I øjeblikket har vi en regering, hvor dét at tage en uddannelse eller være erhvervsdrivende nærmest er et fyord. Talenter må ikke dyrkes, men skal i stedet have dårlig samvittighed over egen formåen. Jeg forstår ikke det sorte/hvide billede, som bliver opstillet, og jeg køber ikke ind på præmissen. Intet samfund bliver mere lige af, at de rigeste bliver fattigere – tværtom. Så lad os nu gøre kagen større, se langsigtet og ud i verdenen fremfor hele tiden at sumpe rundt i egen andedam. Vi kan, og skal mere end det.

Derfor er der også – mere end måske nogensinde i nyere tid – virkelig brug for stærke liberale stemmer, der kan trække i en anden retning. Jeg er en af de stemmer, og derfor håber jeg også på at få dit kryds til næste folketingsvalg.

Mærkesager

Som folketingskandidat arbejder jeg benhårdt for:

1)  at de gode løsninger findes i spændingsfeltet mellem private tilbud og offentlige services og ikke er hinandens modsætninger.

2) at vores elever allerede i folkeskolen bliver inspireret til at tænke selvstændigt og innovativt, og får indsigt i, at der er mange forskellige veje at gå.

3) at mennesker er bedst til at træffe beslutninger i eget liv, og at velfærd også er at have ret over sine egne penge.

 

 

Støt

To hoveder tænker altid bedre end ét, og selv den mindste hjælp gør en forskel! Hvis du brænder for at lave kampagne, kunne have lyst til at hænge plakater op, planlægge et lokalt arrangement, har et forslag til et læserbrev eller måske noget helt femte, så er du meget velkommen til at kontakte mig på stem@charlottebisserup.dk eller 28 83 17 02.

Alt fra 20 kr. til 2.000 kr. gør også en stor forskel når man fører valgkamp. Alle økonomiske bidrag er derfor også meget velkomne.

Mobile Pay: 33340
Indbetaling på konto nr: 6140 4100473

Beløbet du overfører, vil blive indbetalt på min valgfond. Ifølge loven og vedtægterne for valgfonden kan pengene derved kun bruges til min valgkamp.

Tusind tak for din støtte!